Latviski По-русски English
Zvērināta advokāte Jekaterina Barere

Pakalpojumi:

✓ laulības šķiršanas lietas — bērnu aizgādības un saskarsmes kārtības noteikšana, konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos, tai skaitā arī uzturlīdzekļu piedziņa bijušā laulāta labklajības līmeņa nodrošināšanai; laulības laikā iegādatas kopmantas sadale; vienošanu sastādīšana starp laulātiem laulības šķiršanai ārpus tiesas procesā;

✓ administratīvie jautājumi (sodi un tml.), pieteikumu sastādīšana administratīvajā procesā — administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana, pārstāvība administrātīvajā  tiesā;

✓ konsultācijas mantojuma lietās — likumiskā, testamentāra, līgumiskā mantošanas kārtība, atstumšana no mantojuma, mantojuma dalīšana starp mantiniekiem un citi;

✓ konsultācijas kriminālajos jautājumos, kā arī aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī tiesā; cietušo pārstāvība kriminālprocesā, kompensācijas pieteikumu sastādīšana;

✓ konsultācijas saistību tiesībās — līgumu sastādīšana un grozīšana, nomas, pirkuma, dāvinājuma, uztura, patapinājuma, piegādes līgumi;

✓ dažādu  vienošanu, paskaidrojumu, iebildumu sastādīšana, citu procesuālu dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā;

✓ juridisko personu apkalpošana — līgumi, pretenzijas, citu juridisko, ar saimnieciskas darbības organizēšanu saistīto jautājumu risināšana.